תגובות נלהבות לספר 'מפעם לפעם'

שסקר את פרקי הספר כולו ומה שעומד מאחוריהם. האזינו עכשיו ב https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=138221