ראיון מיוחד – דן מרגלית ועוזי בלר

שווה לכם לשמוע ולראות  https://www.facebook.com/312857462405012/videos/772223136874070