שורשים

מפעם לפעם אני נזכר בדוד שלי, יהודה יערי, שבילדותי סיפר לי על תולדות משפחתנו: יערי, כך סיפר, איננו השם המקורי של המשפחה. דורות רבים לאחור שם המשפחה היה הולנדר, שהוא שם כללי שנתנו יהודי אשכנז למגורשי ספרד שהגיעו לגליציה ובדרכם עברו בהולנד. כשאבות משפחתנו הגיעו ללב הישוב היהודי באשכנז, היהודים שכבר חיו שם לא קיבלו אותם משום שבלבושם ובצבע עורם הם דמו לערבים. משלא הצליחו לקבל מקלט בקרב אחיהם היהודים, הם פנו ליער, כרתו בו עצים, ובנו להם בקתות. מאז, שינו כולם את שמותיהם והיו ליער או ליערי. עם הזמן הפכו כנראה לאשכנזים, למדו אידיש, וגם צבע העור, איך לומר, התבהר במעט.

מפעם לפעם אני חושב על כך, וביתר שאת השבוע, עם תוצאות הבחירות המוקדמות בליכוד ובעבודה, ובעקבות הצהרתו של השר אריה דרעי שבבחירות הקרובות האשכנזים יצביעו לדגל התורה, ואילו הספרדים יצביעו לש"ס. בכך, כנראה בפעם האלף בחייו, הוא הרים דגל לבן, או אולי דגל שחור, בניסיונותיו לאחד בפעם המי יודע כמה את נציגי החרדים – האשכנזים והספרדים. המעניין הוא, שש"ס הוקמה מתוך הכאב של ההדרה הפרועה, האכזרית, הקיימת בתוך הציבור החרדי בין אשכנזים לספרדים. זאת לא המצאה של מדינת ישראל הצעירה ומפא"י – השורשים מגיעים עד לקבלת הפנים הצוננת לפליטי הגירוש מספרד, ההולנדרים של אבות אבותיי, ממשיכה לימי הישוב הישן בארץ ישראל, ועד להקמת החומות שלא נעצרת בעצם הימים האלה: בחינוך, בנישואים, בעסקים, בכשרות, בחלוקת המשאבים בעיריות, ובמיני דקויות שיכולים לשגע כל אדם, דקויות שבימי הרב עובדיה הצליחו להתגבר עליהן בעמידה זקופה וביצירתיות, ומשהסתלק חזרנו לנקודת המוצא: להמשיך ולבנות חומות ולהתבדל, ממזרחיים, מערבים, מחוזרים בתשובה, יהי מחננו טהור. וראה זה פלא – רק בפוליטיקה החילונית דומה שהחומות נפלו: בליכוד, שנבנה גם על תחושת הקיפוח המפעפעת, יכולים בני עדות המזרח להקים רשימה גברית אשכנזית הבוהקת למרחוק, ואילו במפלגת העבודה יכולים מקפחי העבר וההווה להקים רשימה מגוונת, עם בנות ובנים לעדות המזרח המתחננים על נפשם בפני הבוחר שלא ירמוס אותם, אלא שאריה דרעי כנראה צדק: מה שהיה הוא שיהיה: הספרדים יצביעו ש"ס, האשכנזים דגל התורה, הליכודניקים ליכוד, ושרידי מפאי לעבודה. כל השאר, שמשוחררים כנראה משיח החומות ההסתגרות והאידיאולוגיה נמצאים במרכז, אבל גם הם מוקפים בחומות, מבלי יכולת להפילן. וזה לא תלוי בגובה המועמד או עומק הבלורית.

שבת שלום.

‏יום שישי 15 פברואר 2019