משהו לפורים

מפעם לפעם כלומר פעם בשנה, הפינה הזאת נופלת על היום שבו אסורה התענית ואסור האבל ואסורה הקינה – חג פורים היום, יום שכולו שמחה ושתייה, ומתת לאביונים, והלב עולץ על הנס שקרה וקורה לנו מעת לעת. אז איך כותבים ביום שכזה טור שידוע דווקא בקינתו המעציבה והמלנכולית?
אם כן – כפי שקורה יותר מאשר מפעם לפעם, האירועים במשך השבוע, ובעיקר ביום המשתה עצמו, מקלים מאד על הכתיבה והבנת המציאות, שבה נס רודף נס והצלחה אחת מפנה עצמה בפני הצלחה חדשה וגדולה אף יותר: הנה, דווקא ביום השמחה באו השוטרים הרשעים לחקור את ראש הממשלה החכם והמצליח, ואת אשתו הנאווה וטובת הלב שרה, משל היו המן הרשע ואשתו האגגית ולא מרדכי ואסתר. ומה הם רצו מהם? להכתים אותם, כאילו התנהגותם המלכותית, המיטיבה עם בית המלוכה ועם מקורביו יש בה טעם לפגם. אבל – מזימתם של השוטרים הרשעים וחבר אוהביהם מן השמאל וממלכות הצדק המדומות בעיתונות ובמשפט – לא תצלח, שהרי בכל ניסיון להשבית את השמחה והמשתה, הם רק מקרבים את עם ישראל לגאולה. הנה – בבוקר החקירה כבר פורסם בעיתון 'ישראל היום' כי על פי הסקרים האחרונים הליכוד בראשות נתניהו מוליך עם שלושים ושישה מנדטים! כעת מתברר, שנתניהו חכם לפחות כמו מרדכי אם לא יותר: הבו לנו עוד תיקים! הוא אומר, ארבעת אלפים וחמשת אלפים ומאה אלף! אין די במה שפורסם עד כה: העם היהודי החכם בוחר במה שטוב לו, כולם – עד אחרון הישראלים, ויחד יכוננו בירושלים ממלכת חסד עליונה, המתירה למלך לנהוג על פי דרכו, ובלבד ששלטונו יהיה יציב ומוצלח כפי שהיה עד כה. את זה יודעים היטב משרתיו הסריסים ושותפיו הפקחים לכאורה, שבתוככי ליבם הם מבינים שבלעדיו אין להם תקומה. זה מה שהציבור רוצה, את הפוטין והארדואן שלנו, ואם הוא רוצה להכתיר עצמו למלך ואת אשתו למלכה ואת צאצאיו כיורשי העצר גם זאת לטובה, בפורים הזה מערכת ההגבלות של העבר מושלכת לפח, והאנרגיות החיוביות מנצחות. כל ילד כבר יודע שהיא חובבת שמפניה שקונים עבורה אחרים, כל קורא חדשות מבין שהוא מיטיב עם מיטיביו על חשבון הציבור, כל תם ושאינו יודע לשאול כבר הפנים שהעיתונות מכורה עד לשד עצמותיה ורק בערוצים שלו אפשר לקבל את האמת ואת התקווה. אלה שעוד לא מבינים מתעקשים להפגין בּכִּכָּר בגרון ניחר שבועות על גבי שבועות, וגם זה סופו להתאדות, ובמוצאי שבת יצא בנימין-מרדכי בלבוש מלכות, תכלת, חור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, לראות את פני המלך אחשוורוש האמריקאי. והעיר שושן צהלה ושמחה.
חג פורים שמח ושבת שלום.
‏יום שישי 2 מרץ 2018