חטאנו לפניך

מפעם לפעם – ערב חג הסוכות, יש הרגשה של רווחה נעימה בתום ימי הסליחות והרחמים, פחות חם, הימים מתקצרים, יהיה חורף עתיר בגשמים אבל לא יהיה בהם די. מה עוד נבקש ממך מכורה ולא נתת? ולמרות שהימים הנוראים מאחורינו, אני תקוע עדיין בהפגנת ההמונים העצומה ברחבת הכותל המערבי בלילה שלפני יום הכיפורים. כבר כמה שנים שאני עוקב אחרי התפתחות העניין – מסורת שחודשה והיתה לגל עצום,   – מכל הארץ נוהרים מאות אלפים כדי להיות ביחד בלילה ליד הכותל, לשאוב כוחות והשראה לפני יום הכיפורים, להשתתף במפגן עז של הזדהות לאומית. והם עמדו כך באלפיהם ברחבה ובסימטאות שמסביב, בשבילים ובדרכים שעלו ממערב העיר למזרחה,  וציפו בדריכות לשירה המשותפת והמאחדת – גוֹלֶה עֲמוּקוֹת דּוֹבֵר צְדָקוֹת חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ הָדוּר בְּנִפְלָאוֹת וָתִיק בְּנֶחָמוֹת. האמת היא שרבים דילגו על דברי השבח בתחילת הפסוק ורק שרו בגרון ניחר ובהתרגשות "חטאנו לפניך"  מאות אלפים שניערו שערי שמים, ואחר כך שבו הביתה לצום או לא לצום ולהתנהל בארץ החטאים בצורה הסבירה האפשרית עד לשנה הבאה. וכשהשירה מהדהדת עדיין, נותרתי רק עם עוד שאלה אחת:  מה זה בדיוק ה"חטאנו לפניך"? תאמרו – זאת שירת היחידים שמבקשת רחמים לבל יישא העם כולו בעוונם של אחרים. זה הפירוש המקובל. אבל נשאלת השאלה – כששרים "חטאנו לפניך" – האם זה אומר משהו גם לגבי חטאי הכלל? שהרי יש כאן סתירה רבתי: איך זה ייתכן שבמציאות שבה אין בכלל טעויות, אין חטא ולו איזה חטאונצ'יק לרפואה – איך ייתכן שבארץ כה משולמת שרים כולם בקול ניחר "חטאנו לפניך"? האם ייתכן שבכל אופן היו חטאים? למשל – היחס לגר הגר בתוכנו. חטאנו. ואולי היתה שינאת חינם, חטאנו, והסתת חינם, חטאנו, והתעמרות  חינם – חטאנו, וזלזול בחולים ובקשישים – חטאנו, וזלזול באינטיליגנציה – חטאנו,  ויהירות שהרכבת תיסע כבר מחר – חטאנו – ויכול להיות שחטאנו לפניך בדבר שקר? חטאנו. באבו אבוה חטאנו. כזבנו, לצנו, היטלנו דופי – אולי לכל אלה היתה הכוונה בשאגה האדירה "חטאנו לפניך"? ואם כך – איפה הסתרתם את כל החטאים האלה כל השנה – הלא תמיד אמרתם לנו שלא היה כלום כי אין כלום ואנחנו זכים וטהורים, דבקים במטרה אבל רואים גם את הדרך, וכך בלי הודעה מוקדמת – חטאנו?  יכול להיות שהיתה כאן מחשבה שנייה? מידה ראויה של ספק שיכולה להקל מאד על החיים בשנה הבאה, ההפתעות יהיו רק לטובה, והחטאנו של השנה הבאה יהיה כבר בשלב של התשובות למבקר המדינה, כן יש בעייה, אנחנו נטפל בזה, וכך נעבור את הימים בתחושת התרוממות ונגיע לחג הסוכות ונצטנע בצל הסכך, ויבואו ימים טובים. אולי.

חג שמח.